Skip to main content
search

BFPE od svog osnivanja 2003. godine doprinosi demokratskoj transformaciji i evropskoj integraciji regiona Jugoistočne Evrope sadržinski koncipirajući i organizujući političko obrazovanje zainteresovanih i angažovanih građana i donosioca odluka na različitim nivoima.

Alumni mreža BFPE trenutno obuhvata preko 1400 učesnika/ca naših dugoročnih programa; kao i više od 200 političarki i političara mlađe generacije sa prostora Zapadnog Balkana.

Vizija BFPEa je da zajedno sa ostalim organizacijama civilnog društva okupi široku i kompetentnu zajednicu onih koji se zalažu za razvijenu Srbiju u Evropskoj uniji, koja ima odgovorne društvene i političke elite i koja je sposobna i spremna da srađuje sa svojim susedima za dobrobit čitavog regiona.

Naš pristup 

BFPE se zalaže za demokratizaciju Srbije i njenu integraciju u porodicu evropskih naroda. 

Mir i dobrosusedski odnosi u regionu Zapadnog Balkana, obrazovanje donosilaca odluka, razvoj lokalnih sredina u Srbiji, podrška što brojnijem učešću žena u politici, socijalna integracija ranjivih grupa stanovništva i rad na očuvanju životne sredine, samo su neke od oblasti u kojima se BFPE predano angažuje od svog osnivanja 2003. godine.

Zajedno sa našim prijateljima i partnerima, ne samo iz redova civilnog društva, nastojimo da  okupimo široku, kompetentnu zajednicu onih koji razvijenu Srbiju vide u Evropskoj uniji, sa odgovornim društvenim i političkim elitama, spremnu da sarađuje sa susedima za dobrobit celog regiona.

Ponosni smo na mrežu alumnista, koju čini preko 2000 učesnika i učesnica naših programa,kao i više od 200 političarki i političara mlađe generacije iz Srbije i regiona Zapadnog Balkana.

This post is also available in SRP.

Close Menu